เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม > - > หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
  แสดงหมวดย่อยใน " เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม " ทั้งหมด

 
 
Online Reading
Flip Reading
ชื่อเรื่อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ประเภทหนังสือ Online eBooks
หมวดหนังสือ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
เลขเรียกหนังสือ -
รหัสหนังสือ 00001183
เลข ISBN 9749569970
ปีที่เข้าระบบ 2005-07-01
จำนวนหน้า 314 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม  
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เนื้อหาประกอบด้วย * พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร * หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ * ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ * มลพิษสิ่งแวดล้อมและการกำจัดมลสาร * การประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อม * การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาแบบผสมผสาน เหมาะสำหรับนักศึกษาคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น และพร้อมที่จะนำหลักการดังกล่าวไปใช้จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน...
 
   
   เพื่อความสมบูรณ์ในการหนังสือออนไลน์ควรใช้ Acrobat Reader 8 หรือ Flash Player 9 ขึ้นไป
   
 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ 2eBook
เข้าสู่ระบบ
ใช้งานในระบบใหม่  
 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
 
   
  54.227.25.58     เกี่ยวกับ 2eBook.com | ลิขสิทธิ์ | เงื่อนไขการใช้บริการ | ติดต่อเรา