ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> คู่มือเรียนและใช้งาน Visual Basic 2010ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ IDC Premier
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003851
เลข ISBN 9786162001246
ปีที่นำเข้า 2014-08-19
จำนวนหน้า 562
รายละเอียด พื้นฐานการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2010 - หลักการเขียนโปรแกรมและแก่นของภาษา Visual Basic 2010 - รู้จักและใช้งานคอนโทรลต่างๆ ใน Visual Basic 2010 - ตรวจสอบและจัดการความผิดพลาดจากการพัฒนาแอพพิลเคชัน - การใช้งาน .NET Namespace ครอบคลุมทุกรูปแบบ - การพัฒนาแอพพลิเคชันฐานข้อมูลร่วมกับฐานข้อมูล Access และ SQL Server - การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET 4.0 - สร้างชุดติดตั้งเพื่อการนำแอพพลิเคชันไปเผยแพร่ใช้งาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.163.42.154