ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ไฟฟ้าเบื้องต้น (2100-1304)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไวพจน์ ศรีธัญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002680
เลข ISBN 9786162115394
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 356
รายละเอียด หลักการติดตั้งไฟ้ฟ้าภายในอาคาร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชนิด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟ้า ต่อสาย การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย ลูกถ้วยหรืออุปกรณ์จับยึดสายอื่นๆ ติดตั้งอุปกรณ์ตลอดจนการควบคุมวงจร การตรวจสอบและแก้ไขวงจรเบื้องต้น เนื้อหาวิชา - หลักปฏิบัติการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร - สายไฟฟ้าและการต่อสาย - หน่วยวัดไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงต่ำและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า - การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย - การติดตั้งอุปกรณ์และการควบคุมวงจร - การตรวจสอบและแก้ไขวงจรเบื้องต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

107.21.16.70