ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> ตามเสด็จเขมรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ อทิตตา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02004587
เลข ISBN 9789749005576
ปีที่นำเข้า 2014-12-10
จำนวนหน้า 281
รายละเอียด ...คือ ผลงานสารคดีกึ่งวิชาการของผู้เขียน ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์ ที่ได้ประมวลความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ได้รับจากศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตลอดช่วงที่ศึกษาอยู่ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีโอกาสได้ตามเสด็จท่านอาจารย์สู่ดินแดนเขมรอีกหลายต่อหลายครั้ง...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.229.140.153