ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 (2000-1525) (ฉบับปรับปรุง)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุนิดา พุ่มจีน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002531
เลข ISBN 9786162113840
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 287
รายละเอียด วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 ใช้ได้กับสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 7 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ เนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน เส้นตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น เศษส่วนย่อย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.163.42.154