A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(C:\Windows\Temp\) failed: No such file or directory (2)

Filename: controllers/library.php

Line Number: 8

ม.ราชภัฏราชนครินทร์
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ราชสกุลแพทย์ในพระองค์อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง เล็ก พงษ์สมัครไทย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001137
เลข ISBN 9747595397
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 111
รายละเอียด ...แพทย์หลวง หรือ หมอหลวง... เป็นแพทย์ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชสำนัก การที่บุคคลใดจะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นหมอหลวงแพทย์ประจำพระองค์ย่อมต้องประจักษ์ชัดในความสามารถทางการแพทย์ ความซื่อสัตย์สุจริตแห่งวิชาชีพ และเหนือสิ่งอื่นใด คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจากประวัติศาสตร์นับแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน ราชตระกูล...สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้สืบทอดภารกิจการเป็นแพทย์ในพระองค์มาถึง 5 ชั่วรุ่น...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

184.72.143.94