ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุดา เธียรมนตรี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ IDC Premier
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003885
เลข ISBN 9786162003622
ปีที่นำเข้า 2014-08-19
จำนวนหน้า 418
รายละเอียด ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรมภาษา Java - หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Java - คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม - รู้จักและใช้งานอาร์เรย์ (Array) - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) - รู้จักและใช้งานเมธอด (Method) - รู้จักและใช้งาน Constuctor - การประยุกต์ใช้งานแนวคิด Inheritance - การประยุกต์ใช้งานแนวคิด Encapsulation - การจัดการข้อผิดพลาด (Exeption Handling) - การเขียนโปรแกรมจัดการกับ File - สร้างฟอร์มโปรแกรมด้วย GUI - การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล Microsoft Access - การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล MySQL - การสร้างรายงานด้วย iReport - ตัวอย่างการสร้างระบบงานด้วย Java - รู้จักและใช้งาน Java Applet - ประยุกต์ใช้งานสร้างแอพพลิเคชันบนระบบ Android
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.221.17.234