ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000531
เลข ISBN 9786165825306
ปีที่นำเข้า 2021-06-10
จำนวนหน้า 173
รายละเอียด เอกสารประกอบการสอนนี้มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 หน่วยการเรียน ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ รูปแบบหรือกระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี ศิลปะการสร้างเสริมบุคลิกภาพ การฝึกทักษะความกล้าแสดงออกด้วยมารยาทและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยภายในเอกสารจะชี้ชวนให้ผู้เรียนได้ขบคิดถึงความยุ่งยาก ความสลับซับซ้อนและความแตกต่างของปัญหาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทางานผ่านเทคนิคที่หลากหลายจากองค์ความรู้ชุดต่างๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Priyanut Archawatthanakun วันที่ 2021-06-11 12:41:37
 
อ่านไม่ได้กดคืนก็ไม่ได้ต้องทำยังงัยคะ
 
3.238.121.7