ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> เก่งเขียนจดหมายภาษาอังกฤษอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุรีรัตน์ ทองอินทร์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006052
เลข ISBN 9789744143662
ปีที่นำเข้า 2016-08-24
จำนวนหน้า 178
รายละเอียด หนังสือ เก่งเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ เล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการเขียนจดหมาย พร้อมทั้งตัวอย่างจดหมายและประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้ ไว้มากมาย อาทิเช่น การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจและจดหมายสังคม จดหมายเพื่อนัดหมาย จดหมายเพื่อการขาย จดหมายตอบปฏิเสธ จดหมายร้องเรียนบริการ จดหมายเพื่อรับรองเข้าทำงาน และจดหมายแสดงความยินดี ที่พร้อมให้คุณใช้งานได้ทันทีในทุกสถานการณ์... เก่งเขียนจดหมายภาษาอังกฤษทันใจ พร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ พร้อมตัวอย่าง จดหมายและประโยค ภาษาอังกฤษ ใช้งานได้ทันที
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76