ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> เมียนมาร์-สยามยุทธ์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ภมรี สุรเกียรติ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007439
เลข ISBN 9789740206101
ปีที่นำเข้า 2018-03-12
จำนวนหน้า 342
รายละเอียด งานศึกษาชิ้นเดียวสามารถครอบคลุมสงครามไทย-พม่าในระยะเวลาร่วม 400 ปี แสดงให้เห็นพัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์สงครามไทย-พม่า ได้ก้าวล่วงไปจากเดิมทั้งในด้านการใช้ข้อมูลหลักฐานและการตีความ ผู้เขียนขยาย “พื้นที่” ของการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ให้กว้างขวางและลุ่มลึกขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72