ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ศรีศิขเรศวร : ปราสาทพระวิหาร
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศักดิ์ชัย สายสิงห์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007462
เลข ISBN 9789740211143
ปีที่นำเข้า 2018-03-19
จำนวนหน้า 191
รายละเอียด เสนอข้อมูลด้านศิลปะและโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบศิลปกรรม แนวคิดและคติการสร้างศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งนี้ในอดีต เพื่อการรับรู้ข้อมูลในลักษณะของการอธิบายและนำชม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.15.251