ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> กระบวนการจัดทำบัญชีอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นายนพฤทธิ์ คงรุ่งโชค
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001540
เลข ISBN 9749165993
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 280
รายละเอียด ความรู้ทั่วไปทางบัญชี  การจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ วงจรการปฏิบัติการงานบัญชี กาจัดทำบัญชีและการนำเสนองบการเงินหรือรายงานทางการเงินตามกฏหมายบัญชี การยื่นแบบงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143