ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> พูดได้พูดเป็น ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ฟาร์โกล๊บ พับลิชชิ่ง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง วาทศิลป์
รหัสหนังสือ­ 02001853
เลข ISBN 9749289722
ปีที่นำเข้า 2011-02-09
จำนวนหน้า 254
รายละเอียด การพูด เป็นทักษะการสื่อสารที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมาก เพราะในวันหนึ่งๆ เราต้องติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การพูดทำให้เราได้รับรู้และมีความเข้าใจตรงกัน หนังสือเล่มนี้เป็นตำราฝึกการพูดประกอบด้วยหลักและวิธีการต่างๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7