ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> หลักการจัดการอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ. อารีย์ หวังเจริญ
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002365
เลข ISBN 9789743073408
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 202
รายละเอียด องค์การและการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคลและการแรงงานสัมพันธ์ การอำนวยการ การประสานงาน การควบคุม และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30