ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การบริหารงานบุคคล
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ. อุษณีย์ จิตตะปาโล
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002370
เลข ISBN 9789443025167
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 250
รายละเอียด การบริหารงานบุคคล ทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์การสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ หนังสือเล่มนี้ตรงตามคำอธิบายในรายวิชาของหลักสูตร มีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความสามารถของผู้เรียน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.140.218