ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภูมิเศรษฐศาสตร์ (2000-1302)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002520
เลข ISBN 9786162114342
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 185
รายละเอียด วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมวดวิชาสามัญ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการผู้เขยี นได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น บทเรียน ในแต่ละบทเรียน มุ่งให้ความสำคัญส่วนที เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต กิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205