ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> เหตุการณ์ปัจจุบัน (2000-1307)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002522
เลข ISBN 9786162113772
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 319
รายละเอียด วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา และ วิชาสามัญทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน ได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 10 บทเรียนในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ ความเป้นมาของชนชาติไทย การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย|สมัยอยุธยา|ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม วิทยาการและเทคโนโลยี และภูมิปัญญาไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205