ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (2001-0007)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002544
เลข ISBN 9786162114748
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 181
รายละเอียด วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้ บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 8 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็น ความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นผู้ประกอบการ ประเภทและความสำคัญของการประกอบการ การประกอบธุรกิจขนาดย่อม การประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14