ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> มารยาทและการสมาคม (2201-1019)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002564
เลข ISBN 9786162114694
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 171
รายละเอียด วิชามารยาทและการสมาคม ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 8 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายความสำคัญของมารยาทและการสมาคม มารยาทในการสนทนา การแต่งกาย มายาทที่ดีในสังคม มารยาทในการติดต่อสื่อสารเพื่องานอาชีพ มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในงานเลี้ยงรับรอง การวางตนให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.237.183.249