ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ศิลปวัฒนธรรมไทย (2701-1003) (ฉบับปรับปรุง)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002636
เลข ISBN 9786162114229
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 287
รายละเอียด ศิลปวัฒนธรรมไทย ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 9 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความ สาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักกากระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162