ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> สยามจดหมายเหตุ : บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ เล่ม 1 พ.ศ. 2519อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บริษัท สยามบรรณ
สำนักพิมพ์ บริษัท สยามบรรณ จำกัด
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005769
เลข ISBN 01250612
ปีที่นำเข้า 2016-04-08
จำนวนหน้า 1232
รายละเอียด รวบรวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2519 อาทิ -สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงหมั้น -เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 -อุทกภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ -การรวมเวียดนามเหนือและใต้ -ปัญหาติมอร์ตะวันออก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.214.216.26