ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> สยามจดหมายเหตุ : บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ เล่ม 6 พ.ศ. 2524อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บริษัท สยามบรรณ
สำนักพิมพ์ บริษัท สยามบรรณ จำกัด
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005774
เลข ISBN 01250612
ปีที่นำเข้า 2016-04-08
จำนวนหน้า 1174
รายละเอียด รวบรวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2524 อาทิ -สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงหมั้น -การจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี -นายแพทย์ประเวศ วะสี รับรางวัลแม็กไซไซ -โครงการสร้างโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ มาบตาพุด จ.ระยอง -คดีภาษีเงินได้ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ -กรณีการจี้เครื่องบินอินโดนีเซีย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.214.216.26