ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมชาติ กิจยรรยง
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006088
เลข ISBN 9789744142412
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 178
รายละเอียด ผู้นำมักจะถูกเชิญให้เป็นผู้ปาฐกถา หรือผู้พูดเนื่องในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งการพูดที่ประสบความสำเร็จ ย่อมเป็นที่มาของ ความเคารพนับถือ รัก เชื่อฟังและยำเกรง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมพลังในการร่วมกัน ก้าวไปข้างหน้า สู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ต้องการ โดยหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำแนวทางการพูดที่ประสบความสำเร็จ เทคนิคการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน การพูดในโอกาส และสถานการณ์ต่างๆ ฯลฯ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.214.184.223