ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006421
เลข ISBN 9786165561228
ปีที่นำเข้า 2017-06-23
จำนวนหน้า 393
รายละเอียด "การโน้มน้าวใจเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ความต้องการได้รับการตอบสนอง อีกทั้งเป็นทักษะที่ส่งเสริมความสำเร็จในหลายวิชาชีพ อาทิ นักการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักกฎหมาย นักการเมือง พนักงานขาย ผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหารและนักวิชาชีพต่าง ๆ จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไรถ้าขาดทักษะการโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นยอมรับและคล้อยตาม หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคนิคการโน้มน้าวใจ องค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จในการโน้มน้าวใจ ตั้งแต่ผู้ส่งสาร สาร สื่อ ผู้รับสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจ และการโน้มน้าวใจในบริบทต่าง ๆ เนื้อหาสาระเชิงทฤษฎีประกอบการวิจัยและตัวอย่างมากมายในหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างดี แต่ยังช่วยให้เป็นผู้รับสารที่มีคุณภาพ ไม่คล้อยตามการโน้มน้าวใจโดยปราศจากการพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้เลยในสังคมปัจจุบันที่ท่วมท้นไปด้วยสารโน้มน้าวใจในหลากหลายรูปแบบ"
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก จารุพรรณ ทีประติ้ว วันที่ 2021-06-20 23:13:50
 
 
3.236.142.143