ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย: ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียผู้แต่ง สุจินดา ขจรนุ่งศิลป์ และธิดา พิทักษิ์นสุข
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000140
เลข ISBN 9789785590861
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 62
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76