ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา กรณีศึกษาเวียดนามผู้แต่ง สิปปนนท์ เกตุทัต
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000198
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 105
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.70.233