ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การประเมินการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแนวคิดและวิธีการผู้แต่ง บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000206
เลข ISBN 9742413096
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 255
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.76.25