ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ส่งออกข้าวไทยไป Niche Marketผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000452
เลข ISBN 9786169180562
ปีที่นำเข้า 2020-06-15
จำนวนหน้า 185
รายละเอียด หนังสือ ส่งออกข้าวไทยไป Niche Market เล่มนี้ เป็นการสังเคราะห์จากผลงานวิจัย ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว จำนวน 3 เรื่อง คือ 1 ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปจีน 2 แนวทางการพัฒนาการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในตลาดสหภาพยุโรป และ 3 การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์ ซึ่งได้ข้อค้นพบ องค์ความรู้ และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการตลาด เชิงรุกเพื่อการส่งออกตามความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม Niche Market ซึ่งมีความต้องการ ข้าวคุณภาพระดับพรีเมี่ยมและมีศักยภาพในการซื้อสูงกว่าตลาดทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177