ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน จากสวนปาล์มสู่ตลาดโลกผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000485
เลข ISBN 0000
ปีที่นำเข้า 2020-06-18
จำนวนหน้า 20
รายละเอียด โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีองค์ประกอบที่สำคัญหลัก 4 ส่วน ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้แปรรูปผลปาล์มสด กลุ่มผู้แปรรูปน้ำมันปาล์มดิบ และกลุ่ม ผู้แปรรูปอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.132.102