ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001025
เลข ISBN 9744430184
ปีที่นำเข้า 2006-06-20
จำนวนหน้า 356
รายละเอียด  เนื้อหาของหนังสือ "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม" เล่มนี้ ประกอบไปด้วย การแนะนำองค์ประกอบโดยรวมของโปรแกรม หลักการพื้นฐานและคำสั่งที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง 2 มิติและ 3 มิติ การปรับเปลี่ยนแก้ไขและการจัดการกับแบบจำลอง การสร้างแบบจำลองสำหรับการทดสอบการประกอบ และการสร้างแบบรายละเอียดจากแบบจำลอง 3 มิติที่มีอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงศักยภาพของโปรแกรมช่วยในการออกแบบ โดยอาศัยการแสดงหลักการและวิธีการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ร่วมกับการยกตัวอย่างการใช้งานตั้งแต่เริ่มสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการนำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้งานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ นักศึกษา ช่างเทคนิค วิศวกร และผู้ที่สนใจการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134