ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ชาลี ตระการกูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001034
เลข ISBN 9747948982
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 343
รายละเอียด เล่ม 1 : กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ ระบบปลดชิ้นงาน การหล่อเย็นแม่พิมพ์ กรรมวิธีออกแบบแม่พิมพ์ฉีด การตรวจสอบแบบแม่พิมพ์ฉีดและตัวอย่างการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบง่าย เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของแม่พิมพ์ฉีด และเป็นพื้นฐานในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นต่อไป. 
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.129.175