ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เทคโนโลยีไฟฟ้ากระแสสลับ เล่ม 1:ไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไป
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001038
เลข ISBN 9748324273
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 250
รายละเอียด  เรียบเรียงตามหลักสูตรเพื่อให้เป็นตำราเรียนในวิชา ไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น ของนักศึกษาในสายวิชาชีพช่าง อุตสาหกรรม ทั้งสาขาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เล่ม 1 และ 2 : เนื้อหาประกอบด้วย หลักการเบื้องต้นในการให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน (แรงเคลื่อน) กระแสและความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟทั้งเฟสเดียวและ 3-เฟส กระบวนการส่งและจ่ายพลังงานไฟฟ้า เฟสเฟสเซอร์ไดอะแกรมในลักษณะของโหลดต่างๆ กัน การคำนวณกำลังไฟฟ้าของระบบไฟในรูปของสามเหลี่ยมเวกเตอร์กำลังไฟฟ้า ฯลฯ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.140.218