ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ราชสกุลแพทย์ในพระองค์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เล็ก พงษ์สมัครไทย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001137
เลข ISBN 9747595397
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 111
รายละเอียด ...แพทย์หลวง หรือ หมอหลวง... เป็นแพทย์ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชสำนัก การที่บุคคลใดจะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นหมอหลวงแพทย์ประจำพระองค์ย่อมต้องประจักษ์ชัดในความสามารถทางการแพทย์ ความซื่อสัตย์สุจริตแห่งวิชาชีพ และเหนือสิ่งอื่นใด คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจากประวัติศาสตร์นับแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน ราชตระกูล...สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้สืบทอดภารกิจการเป็นแพทย์ในพระองค์มาถึง 5 ชั่วรุ่น...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: ราชสกุลแพทย์ในพระองค์
ชื่อสมาชิก พรชนก สำเภาเงิน วันที่ 2022-12-28 22:57:36
 
ผู้เขียนให้ข้อมูลความรู้ที่ละเอียดดีมาก ที่สำคัญ คือ ได้เรียบเรียงลำดับความได้อย่างน่าสนใจ ใช้ภาษาเรียบง่าย แต่งดงามตามกระบวนความร้อยแก้วที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Torsak Deerajviset วันที่ 2021-05-24 19:41:06
 
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Torsak Deerajviset วันที่ 2021-05-24 19:40:55
 
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก สุดใจ ธนไพศาล วันที่ 2021-01-17 21:33:09
 
ไม่ work เลยค่ะ เปิดอ่านไม่ได้เลยค่ะ
 
3.236.142.143