ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> นิวแมติกอุตสาหกรรมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001167
เลข ISBN 9748329704
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 377
รายละเอียด  ตำราเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบนิวแมติกอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การทำงานของอุปกรณ์ การออกแบบวงจรตั้งแต่ง่ายไปหายาก มีตัวอย่างการออกแบบ  วงจรชนิดต่าง ๆ รวมถึงระบบเซอร์โว-นิวแมติก ซึ่งใช้สำหรับงานควบคุมที่ต้องการการกำหนดค่าได้ เหมาะสำหรับช่างซ่อมบำรุง นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208