ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ชาลี ตระการกูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001178
เลข ISBN 9748324001
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 323
รายละเอียด กล่าวถึงการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดประเภทต่างๆ ตามลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการผลิต ได้แก่ แม่พิมพ์ฉีดแบบพลิตส์ แม่พิมพ์ฉีดแบบใช้ส่วนเบ้าและส่วนคอร์ด้านข้าง แม่พิมพ์ฉีดชิ้นงานมีอันเดอร์คัตภายใน แม่พิมพ์ฉีดสำหรับชิ้นงานเกลียว แม่พิมพ์ฉีดแบบหลายช่องเปิด แม่พิมพ์ฉีดแบบปราศจากรูวิ่ง โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของลักษณะชิ้นงาน หลักการทำงานของแม่พิมพ์ ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ ตลอดจนตัวอย่างการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพร้อมทั้งคำถามทบทวนความเข้าใจในแต่ละบท
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.117.130