ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> English-Thai Dictionary of Contemporary Usage
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พ. เสถบุตร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ดดูเวิลด์เน็ต
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001212
เลข ISBN 9749907698
ปีที่นำเข้า 2008-05-26
จำนวนหน้า 1152
รายละเอียด จุคำศัพท์มากกว่า 100 000 คำศัพท์และตัวอย่างประโยค จุคำศัพท์วลี สำนวนภาษาอังกฤษทันสมัยตามแบบสากลนิยมทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และศัพท์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา โดดเด่นด้วยตัวอยางประโยคประกอบทุกคำศัพท์ แสดงการใช้ในบริบทต่าง ๆ ช่วยให้เข้าใจความหมายแตกฉานยิ่งขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ คำแปลกระชับ เข้าใจง่าย แยกตามความหมายและหน้าที่ของคำ (parts of speech) แสดงคำเหมือนและคำตรงข้าม (synonym antonym) เป็นประโยคต่อการเทียบเคียงความหมายและการเลือกใช้คำได้อย่างเหมาะสม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213