ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> วิทยาศาสตร์พื้นฐานอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นางอรุณี เมฆาธร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001551
เลข ISBN 0000002001551
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 181
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีได้พื้นฐานซึ่งเข้ามามีบาทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.189.51