ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ปรัชญาเมธีกับพุทธทาสภิขุ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001595
เลข ISBN 9747274043
ปีที่นำเข้า 2006-06-26
จำนวนหน้า 146
รายละเอียด การศึกษาเปรียบเทียบ มีทั้งทางบวกและทางลบ คือทางหนึ่ง เปรียบเทียบเพื่อพบข้อแตกต่าง มีผลนำไปสู่การขัดแย้ง ซึ่งเรียกในพุทธศาสนาว่า อุปัททวะ หรือ อุบาทว์ ในภาษาไทย ส่วนอีกทางหนึ่ง เปรียบเทียบเพื่อพบความเหมือนกันหรือเข้ากัน เพื่อร่วมมือกันได้ในการทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม คือการดึงมนุษย์ออกมาเสียจาก คุกแห่งชีวิต ซึ่งสร้างขึ้นด้วยอุปทานของมนุษย์เอง ขอให้พยายามทำเพื่อผลอย่างหลัง ด้วยการขุดค้นสาระออกมาให้ได้ จากการศึกษาเปรียบเทียบนั่นเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134