ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ศาสนาฮินดูอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ศักยาภินันท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001693
เลข ISBN 9745379786
ปีที่นำเข้า 2008-05-14
จำนวนหน้า 235
รายละเอียด ศาสนาฮินดู เป็นศาสนาหลักของชนชาติอินเดีย ในเรื่องของกำเนิด สิ่งสูงสุด คำสอนสำคัญ ลักษณะการดำเนินชีวิตของศาสนิก พิธีกรรม เทศกาล นิกาย และพัฒนาการของศาสนานี้ในแต่ละยุค เหมาะสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความเชื่อ วิถีชีวิต และจิตวิทยาสังคมของชาวฮินดู
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72