ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 (2002-0002)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิยุทธิ์ ฉายุยันต์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002633
เลข ISBN 9786162113949
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 249
รายละเอียด วิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในกิจกรรมเสริม หลักสูตร (กิจกรรมบังคับ) ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 11 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.225.221.151