ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร (3000-0102)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุนี เลิศแสวงกิจ,มาลัย ม่วงเทศ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002738
เลข ISBN 9786162113727
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 236
รายละเอียด หนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ได้รวบรวมความรู้และแนวคิดต่าง ๆ ที่สามารถ นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร ประกอบด้วย อุดมการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร การจัดองค์กร วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทำงาน บุคลิกภาพและการเพิ่มศักยภาพใน การทำงาน กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสื่อสาร การสั่งการหรือการอำนวยการ การฝึกอบรม การสาธิต การสอนแนะ และการกำกับงานหรือควบคุม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป พนักงาน ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ต่อไป เมื่อองค์กรมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา สังคมและประเทศชาติย่อมเจริญก้าวหน้าตามไปด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.15.251