ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ (ยุพดี พิษณุไวศยวาท)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยุพดี พิษณุไวศยวาท
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003247
เลข ISBN 9789743025037
ปีที่นำเข้า 2013-11-18
จำนวนหน้า 114
รายละเอียด เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟัง พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นพื้นฐานการสื่อสารในสถานประกอบการ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.225.221.151