ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> งานของพ่อ พระราชกรณียกิจที่สำคัญอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วันชัย ด้วงพันธุ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ บีเวล
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02004018
เลข ISBN 9789747472585
ปีที่นำเข้า 2014-09-15
จำนวนหน้า 145
รายละเอียด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ ดุลยเดช ได้รับสมัญญานามว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ก็เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพัฒนาความเป็นอยู่ด้านต่างๆ เพื่อราษฎรชาวไทย งานของพ่อ หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ที่พระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อชาวไทยตลอดรัชกาลของพระองค์ เช่น พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ ซึ่งทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงตรากตรำนั้น เป็นพระมหากรุณาธิคุณของแผ่นดินไทยหาที่สุดมิได้ มีภาพประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ สองสีทั้งเล่ม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.145.108