ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> หลักชีววิทยาอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สิริภัทร์ พราหมณีย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004121
เลข ISBN 9786165560726
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 176
รายละเอียด นำเสนอหลักชีววิทยาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กับชีวิตประจำวัน เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารประกอบอินทรีย์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พลังงานของสิ่งมีชีวิต การสังเคราะห์แสง และ อีกมากมาย ซึ่งในแต่ละเรื่องจะมีคำศัพท์เฉพาะศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาชีววิทยา อันจะเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาชีววิทยาในขั้นสูงต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.221.70.232