ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> อาเซียน 360 องศาอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006095
เลข ISBN 9789744142511
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 153
รายละเอียด เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาซียน ด้วยหนังสือ อาเซียน 360 องศา เล่มเดียวที่มีเนื้อหาครบครับ รอบด้าน และครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพภูมิอากาศ และสัมพันธภาพของประเทศสมาชิกที่มีต่อราชอาณาจักรไทย!   เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรุ้และเตรียมตัวสู่การเป็นประชาคมอาซียน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.101.84