ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> พันธุศาสตร์กับสังคมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง พันธุศาสตร์, พันธุศาสตร์มนุษย์, พันธุศาสตร์ -- แง่สังคม
รหัสหนังสือ­ 02006276
เลข ISBN 9745538094
ปีที่นำเข้า 2017-03-09
จำนวนหน้า 246
รายละเอียด พันธุศาสตร์กับสังคม” เล่มนี้ประกอบขึ้นจากเนื้อหาจำนวน 10 บทที่กล่าวถึงหลักของพันธุศาสตร์ ได้แก่ พันธุศาสตร์ของเมนเดล พันธุศาสตร์ของเซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกุลในเรื่องของดีเอ็นเอ พันธุศาสตร์ประมาณและพันธุศาสตร์ประชากร ตลอดจนบทบาทของพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้หรือเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมของมนุษย์ หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจให้เป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับนิสิตนักศึกษาในวิชาพันธุศาสตร์กับสังคม พันธุศาสตร์พื้นฐานที่ทำการสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ครู อาจารย์ที่สอนชีววิทยา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95