ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> เครื่องหมายดีเอ็นเอ : จากพื้นฐานสู่การประยุกต์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง เครื่องหมายพันธุกรรม
รหัสหนังสือ­ 02006277
เลข ISBN 9789749934982
ปีที่นำเข้า 2017-03-09
จำนวนหน้า 284
รายละเอียด หนังสือเครื่องหมายดีเอ็นเอ : จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีโนม ตอนที่ 2 กล่าวถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องหมายดีเอ็นเอ ตอนที่ 3 อธิบายถึงเครื่องหมายดีเอ็นเอที่น่าสนใจทั้งหมด โดยเน้นเครื่องหมาย RAPD AFLP และเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ ซึ่งมีทั้งส่วนทฤษฎีและวิธีปฏิบัติโดยละเอียด ตอนที่ 4 เป็นการประยุกต์ในการทำแผนที่จีโนม การคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ การโคลนยีนโดยอาศัยแผนที่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ การวิเคราะห์ประชากร เครื่องหมายดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ และการเลือกใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอที่เหมาะสมในงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีภาคผนวกเกี่ยวกับวิธีเตรียมดีเอ็นเอ และข้อควรระวังในการใช้สารเคมีบางชนิด จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทั้งผู้ที่ต้องการทำงานด้านนี้โดยตรง และผู้ที่ต้องการทราบเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142