ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> มลภาวะอากาศอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006284
เลข ISBN 9745379719
ปีที่นำเข้า 2017-03-13
จำนวนหน้า 355
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิทยาการด้านมลภาวะอากาศไว้ในเล่มเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลภาวะอากาศ วิธีตรวจวัดมลภาวะอากาศ วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ การตรวจวัดที่แหล่งเกิดมลภาวะอากาศ วิธีควบคุมมลภาวะอากาศ การควบคุมและการเก็บรวบรวมอนุภาคฝุ่น โดยอุปกรณ์ชนิดต่างๆ พร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมประกาศกระทรวงและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับมลภาวะอากาศ เช่น ค่ามาตรฐานควันดำ และก๊าซไอเสียจากรถจักรยานยนต์และจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน พร้อมทั้งค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียต่างๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนักอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142