ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อุทัยวรรณ โกวิทวที
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006286
เลข ISBN 9789749934289
ปีที่นำเข้า 2017-03-13
จำนวนหน้า 214
รายละเอียด ตำราการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์เล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนโดยมีการแนะนำเทคนิคต่างๆ อย่างละเอียดพร้อมมีภาพบรรยายประกอบทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยบางส่วนได้จากการศึกษาทดลองของผู้เขียนเอง พร้อมทั้งได้รวบรวมวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวอย่างแต่ละประเภท โดยเน้นให้ง่าย สะดวกและประหยัด เนื้อหาของตำราได้เขียนถึงหลักการและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ รวมถึงการทำตัวอย่างสัตว์จำลองและการดองใสสัตว์ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 13 บท คือ บทที่ 1 จะกล่าวถึงหลักการและบทบาทของพิพิธภัณฑ์พืชและสัตว์ บทที่ 2 หลักการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ บทที่ 3 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชโดยการอัดแห้ง บทที่ 4 และ 5 หลักการและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ด้วยสารเคมีทั้งสัตว์น้ำจืดแลน้ำเค็ม ตั้งแต่บทที่ 6 เป็นต้นไป จะกล่าวถึงวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ในแต่ละประเภทที่มีวิธีการเฉพาะเจาะจง และรวมไปถึงการทำโครงกระดูกสัตว์ การทำตัวอย่างปลาเทียม และการดองใสสัตว์ ผู้เขียนหวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจที่ต้องการจะเก็บรักษาตัวอย่างตัวอย่างพืชและสัตว์อย่างถูกวิธี เพื่อให้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน และมีสภาพที่ใกล้เคียงตามธรรมชาติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142