ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วีรยุทธ์ เลาหะจินดา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006293
เลข ISBN 9786165560160
ปีที่นำเข้า 2017-03-14
จำนวนหน้า 469
รายละเอียด วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ครอบคลุมเนื้อหาลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะแต่ละระบบของสัตว์สะเทิน น้ำสะเทินบกและของสัตว์เลื้อยคลาน กำเนิดและวิวัฒนาการ รูปแบบการเคลื่อนที่ การรักษาสมดุลน้ำและระดับอุณหภูมิ รูปแบบการกินอาหาร การสื่อสาร การสืบพันธุ์ และวงจรชีวิต การแพร่กระจาย พลวัตประชากร การอนุรักษ์และการจัดการ และอนุกรมวิธานของสัตว์ทั้งสองกลุ่ม โดยมีภาพสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกของประเทศไทยจำนวน 67 ชนิด และภาพสัตว์เลื้อยคลานของประเทศไทยจำนวน 106 ชนิด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142